مخوف ترین سازمان های اطلاعاتی دنیاکه در اختیار امریکا و انگلیس و اسرائیل هستن؟

مخوف ترین سازمان های اطلاعاتی دنیاکه در اختیار امریکا و انگلیس و اسرائیل هستن؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی