این بیت از کیست؟ من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان وخوش حالان شدم

این بیت از کیست؟ من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان وخوش حالان شدم

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی