قدیمی ترین فرش جهان چه نام دارد،درکجا یافت شده و در کدام دوره بافته شده؟

قدیمی ترین فرش جهان چه نام دارد،درکجا یافت شده و در کدام دوره بافته شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی