در گذشته مردم کدام کشور قلب انسان را جایگاه هوش و اطلاعات می‌دانستند نه مغز؟؟

در گذشته مردم کدام کشور قلب انسان را جایگاه هوش و اطلاعات می‌دانستند نه مغز؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی