10تا برنده روی درخت یکیشون رو با سنگ میزنیم میمیره چنتا میمونه؟

10تا برنده روی درخت یکیشون رو با سنگ میزنیم میمیره چنتا میمونه؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی