رکورد زدن 5 گل در بازیهای جام قهرمانان اروپا به دست چه بازیکنی می باشد؟

رکورد زدن 5 گل در بازیهای جام قهرمانان اروپا به دست چه بازیکنی می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی