در بیت \\"من خداوندی ندیدم زین نمط \\" نمط به چه معناست؟!

در بیت \\"من خداوندی ندیدم زین نمط \\" نمط به چه معناست؟!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی