اختر شناس وفیزیکدان ایتالیایی؟

اختر شناس وفیزیکدان ایتالیایی؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ارسطو (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی