معنی کلمه tidy چیست؟{نگار}

معنی کلمه tidy چیست؟{نگار}

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مرتب! (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی