اين شعر از كيست؟من چه دانم كان طبيب اندر كجاست ميشناسم يك طبيب انهم خداست

اين شعر از كيست؟من چه دانم كان طبيب اندر كجاست ميشناسم يك طبيب انهم خداست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی