دروازبان ایران در جام جهانی 98 در مقابل یوگسلاوی چه کسی بود؟

دروازبان ایران در جام جهانی 98 در مقابل یوگسلاوی چه کسی بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی