کدام جانور بالاترین سن را در بین جانوران دارد؟

کدام جانور بالاترین سن را در بین جانوران دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی