غربی ترین فلات آسیا چه نام دارد؟

غربی ترین فلات آسیا چه نام دارد؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آناتولی (6 نفر)
  • ایران (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی