خوردن گوشت كدام حيوان از انتشار گازهاي گلخانه اي جلوگيري ميكند؟*ملكه*

خوردن گوشت كدام حيوان از انتشار گازهاي گلخانه اي جلوگيري ميكند؟*ملكه*

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی