دومین معدن طلای جهانی در کدام شهر قرار دارد؟

دومین معدن طلای جهانی در کدام شهر قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی