این حدیث از کیست؟تواضع نمي کنند مگر انسان‌هاي بزرگوار و بلند مرتبه. (میعاد س)

این حدیث از کیست؟تواضع نمي کنند مگر انسان‌هاي بزرگوار و بلند مرتبه. (میعاد س)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی