ضرب المثل چاه تاریک وراه باریک به چه معناس؟

ضرب المثل چاه تاریک وراه باریک به چه معناس؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی