کسی که در 4 دربی پشت سر هم گل زده برای استقلال.

کسی که در 4 دربی پشت سر هم گل زده برای استقلال.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی