در کدام سال فینال جام جهانی برزیل توانست مقابل سوئد پیروز شوند ؟

در کدام سال فینال جام جهانی برزیل توانست مقابل سوئد پیروز شوند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی