مشعل فعاليت اكسپو 2012 يوئسو كه از آن به‌عنوان المپيك فرهنگي – اجتماعي – اقتصادي ياد مي‌شود،در کدام کشور برگذار شد

مشعل فعاليت اكسپو 2012 يوئسو كه از آن به‌عنوان المپيك فرهنگي – اجتماعي – اقتصادي ياد مي‌شود،در کدام کشور برگذار شد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی