پایتخت کشور سوئد ؟

پایتخت کشور سوئد ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استکهلم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی