ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا در کدام استان در گذشت؟

ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا در کدام استان در گذشت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی