معنای این ضرب المثل چیست؟(ذکر خیر کسی را کردن)soheila k

معنای این ضرب المثل چیست؟(ذکر خیر کسی را کردن)soheila k

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی