اين سخن از كيست؟ اخلاقت را نيكوگردان تا خداوند حسابت را آسان گيرد. mina72

اين سخن از كيست؟ اخلاقت را نيكوگردان تا خداوند حسابت را آسان گيرد. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی