اگر یه قطار برقی به سمت شمال حرکت کند دود آن به کدام سمت میرود؟

اگر یه قطار برقی به سمت شمال حرکت کند دود آن به کدام سمت میرود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جنوب (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی