قطر یخ در قطب شمال به چند متر میرسد؟

قطر یخ در قطب شمال به چند متر میرسد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی