بازیکن مسلمان تیم ملی فرانسه؟

بازیکن مسلمان تیم ملی فرانسه؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مسی (22 نفر)
  • رونالدو (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی