همسایه های استان خوزستان کدامند؟

همسایه های استان خوزستان کدامند؟

تاکنون 23 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استان های چهارمحال وبختیاری-کردستان-ایلام-لرستان-عراق (13 نفر)
  • استان های چهارمحال وبختیاری-کهگیلویه وبویراحمد-ایلام-لرستان-عراق (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی