صنایع دستی و سوغات اندیمشک

پیش بینی وضع هوا

صنایع دستی و سوغات

*********صنایع دستی اندیمشک*********


1كپوبافی

2 فرش‌بافی

3 گبه‌بافی

چت اورداپ


4 گليم‌بافی

5 چوغا‌بافی

6 دوخت لباس محلی
7گيوه‌بافی، گلدوزی

8 گل‌سازی،
9 معرق‌كاری

10 خراطی

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر اندیمشک عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در اندیمشک

اطلاعات دیگر از اندیمشک
اطلاعات عمومی استان خوزستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: asal khanom