تبلیغات در اورداپ

اوقات شرعی کرج

اوقات شرعی به افق کرج

اوقات شرعی کرج
امروز سه شنبه 07 مرداد 1393
اذان صبح 02:32:35
طلوع خورشید 05:27:23
اذان ظهر 13:13:08
غروب خورشید 20:57:57
اذان مغرب 21:24:39
فردا چهارشنبه 08 مرداد 1393
اذان صبح 03:32:01
طلوع خورشید 05:11:58
اذان ظهر 12:12:33
غروب خورشید 19:12:40
اذان مغرب 19:31:32

شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز
شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز
شهر کرج در استان البرز شهر کرج در استان البرز شهر  در استان البرز شهر کرج,نشترود در استان البرز

آخرین ویرایش مختصات توسط: علی خوشگل