شعر نو در مورد کاشان|شعر در مورد کاشان|شاعران کاشان

شعر نو در مورد کاشان
کاشان در شعر

صفای کاشان(تقدیم به مردم خوب کاشان)
شاعر سعیدمطوری(مهرگان)

صفای کاشان

شب و روز کاشان چه هوایی دارد

با مرام مردمش چه صفایی دارد

قبر سهراب سفید در کنار سیدی

آرمیده است قشنگ چه خدایی دارد
*
*
چشم با دل مهمان ،جویش جوی روان

خواهشم بر سرجان، سویش بوده نشان

بیقراری من و خوشی روح و تنم

روی من به آسمان، میدهد هر دوجهان


مشهد اردهال کاشان شهریور ۸۷

سعید مطوری/شمع شبستان

از دفتر دوستانه

شعر گلاب کاشان

شعر درباره گلاب

شعر در مورد گل و گلاب

وصف کاشان

شعر گ

فقط کامنت