عشق های مجازی

امروز دراينترنت عشقهاي مجازي مد شده ودختر وپسرها ي درچت رومها حتي دردنياي وبلاگ نويسي بادادن شعرها وپيام هاي عاشقانه به هم ابراز علاقه ميكنند و بعداز مدتي با دادن شماره وادرس وخريد كادو وارسال ان براي يك ديگر علاقه خودرا به هم نشان ميدهنداما بدون اينكه عواقب و خطرات آنرا بپذيرند براي تنها يك لحظه دل باخته كسي ميشوند كه او را نه ديده اند و نه يشناسند


عشق مجازی


چه دخترا وچه پسر دراين دنياي مجازي قرباني لحظه ا ي از عشقي ميشوند كه ناخواسته بوده وبا چند كلمه وگذاشتن شكلك هاي محبت اميز براي هم دل باخته ميشوند اما گاهي شما دختران وپسران دراين دنيا ي مجازي دردست گرگاني اسير ميشويد كه ازشما اخاذي ميكنندوعواقب ناگواري داردودراخر جز پشيماني برايتان چيزي نميماند.
ازشمادوست عزیزدر خواست میکنم اگه تجربه ای دارین برای ما بزارین تا من و دوستای عزیزتون استفاده کنیم از تجربه شما

این صفحه توسط arghavan69 ایجاد شده

این صفحه سعی دارد نکته مهمی را به شما گوشزد کند