آب و هوا نیک‌شهر

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوا:

آب و هوای یکشهر در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر نیک‌شهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در نیک‌شهر

اطلاعات دیگر از نیک‌شهر
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مرزبان