آب و هوا منجیل

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوای منجیل

شهر منجیل محل تلاقی سه نوع آب و هوای معتدل خزر، کوهستانی البرز و گرم و خشک مرکزی ایران نیز می‌باشد و از این حیث نیز هوایی منحصر بفرد دارد. همچنین به دلیل تلاقی این سه هوا، معمولا باد نسبتا شدیدی که اغلب در بهار و تابستان با شدت بیشتری و در پاییز و زمستان با شدت کمتری می‌وزد.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر منجیل عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در منجیل

اطلاعات دیگر از منجیل
اطلاعات عمومی استان گیلان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مسعود