آب و هوا ماسال

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب وهوای این منطقه به دلیل کوهستانی بودن دارای زمستانهای گرم وبا درصد رطوبت بیشتر از ۷۵درصد می باشد . بیشترین رطوبت در شهریور ماه مشاهده می شود .

چت اورداپ

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر ماسال عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در ماسال

اطلاعات دیگر از ماسال
اطلاعات عمومی استان گیلان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مسعود