آب و هوا سرباز

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوا:

آب و هواى شهرستان سرباز در تابستان گرم و خشك و در بعضی ازماههای سال به علت تاثیر بادهای موسمی با رطوبت (شرجی) و در زمستان معتدل است و بادهاى باران آور موسمى در فصل تابستان بصورت رگبارهای شدید وگاهی سیل آساو بادهاى باران‏آور غربى در فصل زمستان در اين منطقه موجب ريزش پراكنده باران مى‏شوند . متوسط بارندگی این منطقه 90میلی متردرسال است که درچند سال اخیر (6سال) به کمتراز15میلی متررسیده است که این خشکسالی بی سابقه بخش عظیمی از کشاورزی را نابود وحتی دربعضی مناطق موجبات مهاجرت اجباری مردم رافراهم نموده است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر سرباز عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در سرباز

اطلاعات دیگر از سرباز
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: khaled69