آب و هوا زابل

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب:

آب این شهرستان ازطریق حلقه چاه - رشته قنات - رشته چشمه با میزان آبدهی متوسط ورودخانه‌های هیرمند بامیزان آبدهی متوسط سالانه۳هزارمیلیون مترمکعب تامین می‌شود.

آب‌وهوا:

شهرستان زابل آب‌وهوای بیابانی گرم و خشک دارد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان میلی متر ۷۴و متوسط دمای آن در سال ۸۲ از ۴۰ الی ۱۰- درجه سانتی گراد در تغییر است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر زابل عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در زابل

اطلاعات دیگر از زابل
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: tootia