آب و هوا رضوانشهر

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوای شهرستان در بخش ساحلی

جلگه ای مرطوب و در کوهستان نیمه مرطوب است. ميانگين بارش ساليانه اين شهرستان 1400-1000 ميلی متر است

که از ساحل به جلگه به سمت کوهستان کاهش می يابد.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر رضوانشهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در رضوانشهر

اطلاعات دیگر از رضوانشهر
اطلاعات عمومی استان گیلان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مسعود