آب و هوا دلگان

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوا:

شهرستان دلگان دارای اقلیم فراخشک گرم می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان حدود ۶/۶۷ میلی است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دلگان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دلگان

اطلاعات دیگر از دلگان
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: khaled69