آب و هوا خوی

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر خوی عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در خوی

اطلاعات دیگر از خوی
اطلاعات عمومی استان آذربایجان غربی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ساسان کورد