آب و هوا جم

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شهرستان جم یكی از مرتفع ترین شهرهای استان بوشهر است كه به همین علت از لحاظ آب و هوایی بسیار متفاوت از دیگر نقاط این استان میباشد.جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر جم عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در جم

اطلاعات دیگر از جم
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: *وحید*