آب و هوا جلفا

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

اقلیم کلی شهرستان جلفا نیمه خشک و سرد می باشد و تنها قسمت کوچکی از ارتفاعات فوقانی و حاشیه رود ارس دارای اقلیم خشک و سرد می باشند. مقدار متوسط دمای سالیانه 15 درجه سانتی گراد در حاشیه رود ارس تا 5 درجه در ارتفاعات بلند متغیر است. شهر جلفا درارتفاع 704 متري از سطح درياهاي آزاد واقع شده است و از اين نظر در بين شهرهاي استان آذربايجان شرقي كمترين ارتفاع را به خود اختصاص داده است. اين موقعيت ارتفاعي در مجموع به رغم آن كه جلفا در شمالي‌ترين ناحيه كشور موجب تعديل درجه حرارت آن نسبت به نقاط هم عرض آن در آذربايجان شده است. ارتفاع پايين درمجموع موجب افزايش درجه حرارت در شهر جلفا و همچنين دشت گلفرج نسبت به نواحي كوهستاني پيرامون و بلندناحيه شده است. منطقه جلفا و ارسباران از نظر گياهشناسي بطور كلي جزء ناحيه اصلي اروپ - سيبري و بخش فرعي تر آن با نام هيركانين است كه از مغرب تا ارسباران و از مشرق تا جنگل هاي گلستان ادامه دارد و مساحت آن با درنظر گرفتن جنگل هاي ارسباران به 3 ميليون هكتار مي رسد. اين ناحيه در تمام فصول بوسيله باران و برف مشروب مي گردد. نوسان حرارت آن زياد و زمستانش معمولاً سخت و شديد مي باشد، هر چند در مجاورت اقيانوس ها و درياها داراي زمستاني مطبوع تر و معتدل تر است. جنگل هاي ارسباران يا قراچه داغ كه در آذربايجان شرقي قرار گرفته است جز جنگل هاي نيمه مرطوب بوده كه از جامعه بلوطستان و مشتقات آن، با درختان غالب اوري و ممرز تشكيل مي شود. پوشش گياهي در دو طرف رودخانه در ساحلهاي ايران و آذربايجان نسبتاً متنوع مي باشد. پوشش گياهي شامل نيزار، بوته زار و در برخي مناطق پوشش درختچه هاي گز مي باشد.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر جلفا عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در جلفا

اطلاعات دیگر از جلفا
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: *رامتین*