آب و هوا بناب

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب و هوا: شهرستان بناب از محدود شهريهايي است كه نزديكترين فاصله از درياچه اروميه داشته و آب و هواي آن تحت الشعاع اين درياچه قرار مي گيرد. در نتيجه بررسي فاكتورهاي هواشناسي در اين منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بناب عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بناب

اطلاعات دیگر از بناب
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ترکان