آب و هوا ارومیه

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر ارومیه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در ارومیه

اطلاعات دیگر از ارومیه
اطلاعات عمومی استان آذربایجان غربی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: تبسم هنارcomy