آب و هوا آستانه اشرفیه

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

آب وهوای استانه مانند دیگر نقاط گیلان از نوع اب و هوای معتدل مدیترانه ای با رطوبت کمی بیشتر می باشد.دربعضی از سالها، چنانچه توده هوای سرد شمال، این ناحیه را تحت تاثیر قرار دهد، نظم واعتدال چند ساله به هم خورده و شدت سرما، زیاد می شود


آب و هوا آستانه اشرفیه1آب و هوا آستانه اشرفیه2

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر آستانه اشرفیه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در آستانه اشرفیه

اطلاعات دیگر از آستانه اشرفیه
اطلاعات عمومی استان گیلان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: sajad70