چت کردن با شعبان شعبانی
من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه ی من آمدی

برای من ای مهربان چراغ بیار

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم.


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ٢٣ دي ٩۶

چراغ از کجا بیارم []

فاطمه123 ٢٣ دي ٩۶

گل. گل

شعبان شعبانی ٢٣ دي ٩۶

وااا یه لایکی کامنتی

عضو چت اورداپ
چت کردن با شعبان شعبانی
یـــــטּ روزــــهــــآ

وقتــے نـــــ ﮧ בستــــے براےگرفتـטּ استَ

نــــ ﮧ آغوشـــے برای گریــــ ﮧ

نــــ ﮧ شانـــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ

انـتـظــار نـבاشتـــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــے باشـב
ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב
♥خانوم گل♥ ٢٣ دي ٩۶

جمع کن خودتو عمویی

شعبان شعبانی ٢٣ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
شعبان شعبانی
شعبان شعبانی
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 20 دي 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
شعبان شعبانی
موزیک مورد علاقه شعبان شعبانی


تشکر و قدردانی رسمی شعبان شعبانی

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده شعبان شعبانی