کاپیتان2800
کاپیتان2800
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 31 مرداد 98
تولد:
محل زندگی:هرمزگان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (حسابداری)
عضو
کاپیتان2800
آخرین حضور: 31 مرداد 98
موزیک مورد علاقه کاپیتان2800


تشکر و قدردانی رسمی کاپیتان2800

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کاپیتان2800