یاسمن2222

خسته ام نه اینکه کوه کنده باشم......دل کنده ام از این دنیـــــــــــــــــــــا

یاسمن2222
یاسمن2222
چت اورداپ
خسته ام نه اینکه کوه کنده باشم......دل کنده ام از این دنیـــــــــــــــــــــا
تاریخ عضویت: 27 ارديبهشت 96
تولد: 6 دي
محل زندگی:لرستان
جنسیت:،
تحصیلات:علوم تجربی
عضو تأیید شده
یاسمن2222
آخرین حضور: 26 آذر 96
موزیک مورد علاقه یاسمن2222


تشکر و قدردانی رسمی یاسمن2222

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده یاسمن2222