شایان 123

چت کردن با شایان 123
شایان 123 از تهران ٣٠ شهريور ٩٧


چت اورداپ

ستاره خانوم ١٣ اسفند ٩٧

شایان 123 ١٣ اسفند ٩٧

مرسی آوا آره میگذره لیلیوم پرنیا آیت

parnya ٨ دي ٩٧

لیلیوم ٨ دي ٩٧

آوای بهار ٨ دي ٩٧

چطوری کم پیدایی افرین کاروبارخوبه خوش گلدی

آیت ١٠ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ
شایان 123
شایان 123
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 21 اسفند 96
تولد:
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
شایان 123
آخرین حضور: 13 اسفند 97
موزیک مورد علاقه شایان 123


تشکر و قدردانی رسمی شایان 123

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده شایان 123