1ترمیناتور1

خدااااااااااا

چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ٢۶ بهمن ٩۵


چت اورداپ

عابد111 ١ اسفند ٩۵

این فقط یک شعاره همه یکسان نیستن و نخواهند بود

محمد ونگر ١ اسفند ٩۵

ما همه خلیفه خداوند بر روی زمین هستیم. خلیفه صالحی باشیم

نگارجووون ١ اسفند ٩۵

ما همه انسان نماییم

avahasti ١ اسفند ٩۵

مرضیه ه ١ اسفند ٩۵

رها202020 ١ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
یادم هست کلاس چهارم، توی کتاب فارسی مون یک پسر هلندی بود که انگشتش رو گذاشته بود توی سوراخ سد تا سد خراب نشه!!

قهرمانی که با اسم و خاطره اش بزرگ شدیم!!
پطروس"

توی کتاب، عکسی از پطروس نبود و هیچ وقت تصویرش را ندیدیم...!!
همین باعث شد که هر کدام از ما یک جوری تصورش کنیم و برای سال ها توی ذهنمان ماندگار شود!!
پطروس ذهن ما خسته بود٬تشنه و رنگ پریده، انگشتش کِرخت شده بود و...!!
سالها بعد فهمیدیم که اسم واقعی پطروس٬ هانس بوده است!!
تازه هانس هم یک شخصیتِ تخیلی بوده که یک نویسنده آمریکایی به نام "مری میپ داچ" آن را نوشته بود!!
بعدها، هلندی ها از این قهرمان خیالی که خودشان هم نمی شناختنش، یک مجسمه ساختند!!
خود هلندی ها خبر نداشتند که ما نسل در نسل با خاطره پطروس بزرگ شدیم!!
شاید آن وقتها اگر می فهمیدیم که پطروسی در کار نبوده، ناراحت می شدیم!!
اما توی همان روزها٬ سرزمینِ من پر از قـهـرمـان بود!!
قـهـرمـان هـایی که هم اسمهاشون واقعی بود و هم داستانهاشون!!
شهید ابراهیم هادی:
جوانی که با لب تشنه و تا آخرین نفس توی کانال کمیل ماند و برای همیشه ستاره آنجا شد؛ کسی که پوست و گوشتش، بخشی از خاک کانال کمیل شد!!!
شهید حسین فهمیده:
نوجوان سیزده ساله ای که با نارنجک، زیر تانک رفت و تکه تکه شد!!!
شهید حاج محمدابراهیم همت:
سرداری که سرش را خمپاره برد...!!!
شهیدان علی،مهدی وحمید باکری:
سه برادرشهیدی که جنازه هیچکدامشان برنگشت!!!
شهیدان مهدی و مجید زین الدین:
دو برادر شهیدی که در یک زمان به شهادت رسیدند!!!
شهید حسن باقری:
کسی که صدام برای سرش جایزه گذاشت!!!
شهید مصطفی چمران:
دکترای فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا، بی ادعا آمد و لباس خاکی پوشید تا اینکه در جبهه دهلاویه به شهادت رسید!!!
شهيد محمد قنبرلو:
کسي که خبر شهادتش را به اسم شکار بزرگ در اخبار بغداد آوردند...
کاشکی زمان بچگی مان لااقل همراه با داستان های تخیلی،
داستانهای واقعی خودمان را هم یادمان می دادند!
ما که خودمان قهرمان داشتیم!!!

یه روزی یه لره...
یه روزی یه ترکه...
یه روزی یه عربه...
یه روزی یه قزوینیه...
یه روزی یه آبادانیه...
یه روزی یه اصفهانیه...
یه روزی یه مشهدیه....
یه روزی یه شمالیه...
یه روزی یه شیرازیه...

مثل مرد جلو دشمن ایستادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموسمان نکند!!!

لره.......شهید بروجردی بود!
ترکه.....شهید مهدی باکری بود.
عربه......شهید علی هاشمی بود!
قزوینیه.....شهید عباس بابایی بود!
آبادانیه........شهید طاهری بود!
اصفهانیه......شهیدابراهیم همت بود!
شمالیه......شهید شیرودی بود!
شیرازیه......شهیدعباس دوران بود!

مشهدیه.....شهیدمحمود کاوه بود!

وحالا در عصر حاضر، مردان شجاع و غیرتمند و عباسی، بانام مدافعان حرم، راه این عزیزان را ادامه می دهند و نمی‌گذارند حادثه‌ی کربلا و جنگ تحمیلی دیگری اتفاق بیفتد.

و..... مردانواقعی اینها بودند!!!

ای کاش، گاهی
avahasti ١ اسفند ٩۵

بانوی دی ١ اسفند ٩۵

قلی پلنگ ٢٠ بهمن ٩۵

شهید وطن،افتخاره میهن،گل پرپره لاله زار میهن،من یقرا اخلاص فاتحه مع الصلوات.

دخترکرد66 ٢٠ بهمن ٩۵

محمد ونگر ٢٠ بهمن ٩۵

أحسنت

هستی1 ١۵ دي ٩۵

روحشان شاد راهشان پر راه رو باد

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ٢۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ

ارفین ٢۶ بهمن ٩۵

مگه تمام ایران عروسک خریدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هستی1 ٢۵ بهمن ٩۵

مثل همیشه عالی بود داداش

لیدا 28 ٢۵ بهمن ٩۵

مرضیه ه ٢۵ بهمن ٩۵

جای بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی لایکـــــــــــــــــــــــــــــ داشت...

محمد@ ٢۵ بهمن ٩۵

محمد اخه ما مسلمونیم

1ترمیناتور1 ٢۵ بهمن ٩۵

مکه رو فعلا مراجع هم مخالفن اما فعلا و البته نه مخالف حج واجب

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ١١ آبان ٩۵


چت اورداپ


یکی بود یکی نبود
یه روز یه خانم مثل هر روز بعد از کلی آرایش کنار آینه,مانتو تنگه و کفش پاشنه بلنده شو پا کرد و راهی خیابونای شهر شد ...

همینطوری که داشت راه میرفت ...

وسط متلک های جوونا یه صدایی توجهش رو جلب کرد :

خواهرم حجابت !!

خواهرم بخاطر خدا حجابت رو رعایت کن !!

نگاه کرد، دید یه جوون ریشوئه

از همون ها که متنفر بود ازشون با یه پیرهن روی شلوار و یه شلوار پارچه ای داره به خانم های بد حجاب تذکر میده

به دوستش گفت من باید حال اینو بگیرم وگرنه شب خوابم نمیبره
مرتیکه سرتاپاش یه قرون نمی ارزه، اون وقت اومده میگه چکار بکنید و چکار نکنید ...

تصمیم گرفت مسیرش رو به سمت اون آقا کج کنه و یه چیزی بگه که دلش خنک بشه‌ ...

وقتی مقابل پسر رسید چشماشو تا آخر باز کرد و دندوناش رو روی هم فشار داد و گفت تو اگه راست میگی چشمای خودتو درویش کن با این ریشای مسخره ات

بعدم با دوستش زدن زیر خنده و رفتن

پسر سرشو رو به آسمون بلند کرد و زیر لب گفت :

خدایا این کم رو از من قبول کن !!

شبش که رفت خونه به خودش افتخار میکرد ...

گوشی رو برداشت و قضیه رو با آب و تاب برای دوستاش تعریف میکرد

فردای اون روز دوباره آینه وآرایش و بعد که آماده شد به دوستاش زنگ زد و قرار پارک رو گذاشت

توی پارک دوباره قضیه دیروز رو برای دوستاش تعریف می کرد و بلند بلند میخندیدند

شب وقتی که داشت از پارک برمیگشت یه ماشین کنار پاش ترمز زد : خانمی برسونیمت ...

لبخند زد و گفت برو عمه تو برسون بعد با دوستش زدن زیر خنده

پسره از ماشین پیاده شد و چند قدمی کنار دختر قدم زد و بعد یک باره حمله کرد به سمت دختر و اون رو به زور سمت ماشین کشید

دختر که شوکه شده بود شروع کرد به داد و فریاد
اما کسی جلو نمیومد
اینبار با صدای بلند التماس کرد
اما همه تماشاچی بودن

هیچ کدوم از اونایی که تو خیابون بهش متلک مینداختن و زیباییشو ستایش میکردن، حاضر نبودن جونشون رو به خطر بندازن

دیگه داشت نا امید میشد که دید یه جوون به سمتشون میدوه و فریاد میزنه :

آهای ولش کن بی غیرت !!

مگه خودت ناموس نداری ؟؟

وقتی بهشون رسید، سرشو انداخت پایین و گفت خواهرم شما برو
و یه تنه مقابل دزدای ناموس ایستاد !!

دختر در حالی که هنوز شوکه بود و دست و پاش میلرزید یک دفعه با صدای هیاهو به خودش اومد و دید یه جوون ریشو
از همونا که پیرهن رو روی شلوار میندازن
از همونا که به نظرش افراطی بودن
افتاده روی زمین و تمام بدنش غرق به خونه
ناخودآگاه یاد دیروز افتاد
اون شب برای دوستاش اس ام اس فرستاد :

وقتی خواستن به زور سوارش کنند، همون کسی از جونش گذشت که توی خیابون بهش گفت : خواهرم حجابت !!

همون ریشوی افراطی و تندرو

مثل شهید امر به معروف علی خلیلی

شادی روح پاکش صلوات
ملکه جنوب ٢٠ بهمن ٩۵

رایکا ٢٠ بهمن ٩۵

آخی صلوات

هستی1 ١۵ دي ٩۵

الهم صلی علی محمد وال محمد

♥محمدرضا♥ ١۵ دي ٩۵

♥ ●• ٠ ·˙ لایک ♥ ●• ٠ ·˙

آهو26 ١٠ دي ٩۵

احسان وروجک ١٠ دي ٩۵

الهم صلی علی محمد و آل محمد

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>
چرا رهبر انقلاب با مفاس برخورد نمیکند؟
استاد رائفی پور پاسخ میدهد
1ترمیناتور1 ۵ بهمن ٩۵

آوین

avin r ۵ بهمن ٩۵

1ترمیناتور1 ١٩ دي ٩۵

محمدرضا بانو دی اسم فامیل

اسم فامیل ١۶ دي ٩۵

بانوی دی ١۶ دي ٩۵

♥محمدرضا♥ ١۵ دي ٩۵

من بیشتر حرفاشو دارم تو سیستمم خیلی معرکه س دمش گرم

عضو چت اورداپ
1ترمیناتور1 ١۵ بهمن ٩۵

مصطفی

mostafa.h ٩ بهمن ٩۵

1ترمیناتور1 ٨ بهمن ٩۵

سرباز

سرباز888 ٨ بهمن ٩۵

1ترمیناتور1 ۶ بهمن ٩۵

هستی

هستی1 ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ١٩ آبان ٩۵
تعدادصفر نام
6 میليون
9 میليارد
12 بیليون
15 بیليارد
18 تیريليون
21 تیريليارد
24 کیزيليون
27 کیزيليارد
30 سینکليون
33 سینکليارد
36 سيزيليون
39 سيزيليارد
42 سيتليون
45 سيتليارد
48 ويتليون
51 ويتليارد
54 تيفليون
57 تيفليارد
60 ديشليون
63 ديشليارد

اینارو بدونیم بد نیست،


دیدی فردا یکی ، یک دیشلیارد اختلاس کرد بدونیم حداقل چند تا صفر داشت.

مهدیس 20 ١٠ دي ٩۵

♥ ●• ٠ ·˙ لایک ♥ ●• ٠ ·˙

نرگس23 ٣٠ آذر ٩۵

مهسا1376- ٢٧ آذر ٩۵

ممنون از اطلاعات گرانبهاتون

♥ارسلان♥ ٢٧ آذر ٩۵

اگه یکی 999دیشلیارد دلار پول داشته باشه

پینار ٢ آذر ٩۵

روزی من و خدا میرسونه گرسنه نمیمونم اما ممنونم بابت کامنتتون دنبال ترتیب اعداد بودم لطف کردید

نرگس23 ٢ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ١٩ آبان ٩۵


چت اورداپ

مهدیس 20 ١٠ دي ٩۵

♥ ●• ٠ ·˙ لایک ♥ ●• ٠ ·˙

1ترمیناتور1 ۶ آذر ٩۵

ستاره آشنا

آشناا ۶ آذر ٩۵

setare00 ۶ آذر ٩۵

1ترمیناتور1 ١٩ آبان ٩۵

امین الناز

الناز33 ١٩ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ١٩ آبان ٩۵
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>

وقتی رفتار رهبر انقلاب با زن ارمنی ضد انقلاب را تحت تآثیر قرار میدهد
1ترمیناتور1 ۶ آذر ٩۵

قدیمی جان من حرفی نزدم،چچرا دوست داری همش شلوغ کنی؟؟ من فقط یه کلیپ گذاشتم، حالا هرکی میخواد ببینه هرکسی هم مخواد نبینه،هرکس میخواد بفهمه شلوغ نکن پسر خوب

ارسلان جووون ۶ آذر ٩۵

بابا ترمینیاتور میفهمم..اما واسم سخته باورش..ببخش تورو خدا که باورش سخته واسم عشقم نفسم عمرم

قدیمی ۶ آذر ٩۵

ترمیناتور عزیز بزرگنمایی بیش از حد نرمال نکن خواهشا. سعی نکن این چیز ها را ماورایی جلوه بدی. چی گیرت میاد آخه. زندگیتو بکن بابا

1ترمیناتور1 ۶ آذر ٩۵

ارسلان جون خودش با زبون خودش داره میگه گلم

لیانا1727 ۶ آذر ٩۵

ارسلان جووون ۶ آذر ٩۵

اینکه اون یارو تحت تاثیر قراره گرفته باشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ٢٠ آبان ٩۵
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>
کلیپ جنجالی سخنرانی نماینده لهستان در پارلمان اتحادیه اروپا درباره ایران
1ترمیناتور1 ٢۴ آبان ٩۵

اره خب ،با این تفاسیر غربیا هیچ دشمنی با ایران بعد از انقلاب ندارن،،یک نکته دیگه هم قابل توجه شما که بهتره بدونین این اجلاس درباره قوانین تمام کشوها در پارلمان اروپا برگزار میشه و فقط مختص به ایران نیست،یعنی غرب ...(کامنت آخرمه)

korosh1986 ٢۴ آبان ٩۵

سلام خوبین

کوارک ٢۴ آبان ٩۵

نشوندهنده خصوصمت بعضی غربیا نسبت به ایرانه (که این شخص داره انتقاد می کنه به اون بعضیا) . این خصومتم ریشه چند هزار ساله داره و هیچ ربطی به رژیم ها نداره . همونطور که با محمدرضا شاه هم خیلی درگیر شده بودن . کلیپ مصاحبه جنجالی شاهو که انکارش می کردید از یوتیوب دانلود و ببینید .

1ترمیناتور1 ٢۴ آبان ٩۵

چنار بعدن خدمت شما میرسم و بقیه جالب بودنش هم نشونت میدم

چنار ٢۴ آبان ٩۵

گفتی ببیندی جالب...یکم جالب .بد....اون یکم دیگشو بده مسخره کردیا..

کوارک ٢۴ آبان ٩۵

خیلی خلاصه ربطش رو به کلیپ میگم . اینکه عده ای در اروپا با ایران مخالفن هیچ ربطی به حکومت اسلامی ایران نداره . اونا کلا با تاریخ ایران باستان مشکل دارن . جنگ ایران و غرب ریشه چند هزار ساله داره . حالا یه عده که کلیت تاریخ ایرانو به مسخره می گیرن قدرت دستشون افتاده حق استفاده از این کلیپا رو (منظورم شما نیستی عزیز - صاحبان قدرته) ندارن . این کلیپ نش

عضو چت اورداپ
چت کردن با 1ترمیناتور1
1ترمیناتور1 از کرمانشاه ١٩ آبان ٩۵
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>
16سال پیش انیمیشن سیمپسون ها پیروزی دونالد ترامپ رو پیش بینی کرده بود در قسمت هفدهم فصل 11 «خانواده سیمپسون» پسر خانواده رویای رییس جمهور ترامپ را میبیند
شایسته79 ٢۴ آبان ٩۵

جالب بود

کوارک ٢۴ آبان ٩۵

صبا من گریه نمی کنم من دخترا رو گریه میندازم

1ترمیناتور1 ٢۴ آبان ٩۵

کوارک منم به همون موضوع زیر کامنت تو اشاره کردم(منظور من همون سریال 24 بود)دیدمش(ریس جمهور پالمر)

صبا مشهد ٢١ آبان ٩۵

کوارک چرا گریه میکنی حالا؟؟ اشکاتو پاک زشته جلو مردم

کوارک ٢١ آبان ٩۵

صبا نوشته های تو و دوستاتم هم بدجور رو اعصاب منه ولی نمی خونمش . شمام نخون نوشته هامو سر و صدا بلند نکردم که مزاحم خوابت بشم یه چیز تایپیه . عجب آدمایی هستید شما .

صبا مشهد ٢١ آبان ٩۵

اول صبحی رو اعصابه دیگه برادر من!

عضو چت اورداپ
1ترمیناتور1
1ترمیناتور1
چت اورداپ
خدااااااااااا
تاریخ عضویت: 9 آبان 95
تولد: 12 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (شیمی)
عضو تأیید شده
1ترمیناتور1
آخرین حضور: 26 بهمن 95
موزیک مورد علاقه 1ترمیناتور1


تشکر و قدردانی رسمی 1ترمیناتور1

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده 1ترمیناتور1